Meditativt ljus

HBL 29.3.2015 Iakttagelse i en symbolisk bemärkelse har under alla år haft en central roll i Susanne Gottbergs måleri. I hennes gestaltning har strukturer bekanta från verkligheten transformerats till drömska förskjutningar. De näst intill transparenta färgytorna har bestått av otaliga tunna skikt och förenats i distinkta scener märkta av en gåtfull närvaro. Närvaron har uppstått […]

Måleri bortom definitioner

HBL 28.10.2012 Det eteriskt avskalade och samtidigt distinkta har länge utmärkt Nina Roos måleri. Hon tycks röra sig i en värld där små skiftningar och förskjutningar står i fokus. Även om hennes måleri till stor del är skenbart icke-föreställande, är det sällan helt abstrakt. Hon arbetar med en säregen form av surrealistiska tankegångar där det […]

Konstens gåtfulla språk

HBL 27.8.2011 Geometriska former i konsten ger upphov till ett uttryck som tycks vara ytterst behärskat. I stället för att gestalta verkligheten så som den uppenbarar sig söker man genom abstraktion åstadkomma en reduktion där allt onödigt uteslutits. Carolus Enckell har under hela sin långa konstnärsbana ägnat sig åt ett finstämt uttryck där färgens väsen […]

Tingen som blir idé

HBL 26.4.2010 Minimalistisk återvinning och titlarnas stora betydelse hör nära samman med Kari Cavéns konst. Han är en hängiven observatör som har en förmåga att av bortglömd materia trolla fram konstverk fulla av substans. De består av tankeexperiment enligt begreppslig tradition. Han tycks ha återhämtat sig med full kraft efter den något vilsna utställningen år […]