Konstens gåtfulla språk

HBL 27.8.2011 Geometriska former i konsten ger upphov till ett uttryck som tycks vara ytterst behärskat. I stället för att gestalta verkligheten så som den uppenbarar sig söker man genom abstraktion åstadkomma en reduktion där allt onödigt uteslutits. Carolus Enckell har under hela sin långa konstnärsbana ägnat sig åt ett finstämt uttryck där färgens väsen […]