Diskreta visuella anteckningar

HBL 10.8.2013 I den alternativa nutidskonsten är det inte ovanligt med ett slags manifest över konstnärens sätt att erfara tillvaron. Konst upplevs då som ett levnadssätt och införlivas i det vardagliga livet i stället för det förtingligande som präglar konstvärldens mer marknadsinriktade domäner. Då är det fråga om upptäckter som oberoende av sitt konkreta väsen […]