Riippumattomuuden ja näkemyksen välttämättömyydestä

TAIDE 1/2019 Galleria Huudon suuri merkitys taidekentän monimuotoisuuden varmistajana korostui entisestään sen ollessa menettämässä toimintamahdollisuuksiaan Jätkäsaaressa. Galleria on kuitenkin erilaisten vaiheiden jälkeen lyhyessä ajassa asettunut luontevasti uusiin tiloihinsa, vaikka niiden jakamisessa onkin vielä miettimistä. Irtoseinät tilanjakajina eivät ole hyvä ratkaisu, ne luovat irrallisina elementteinä teoksille ja tilaan ylimääräisen rasitteen. Alkuvuoden ensimmäiset neljä näyttelyä osoittavat epätasaisuudessaankin […]

Ljusets transparenta färder och känslan av det otyglade och fria

HBL 23.3.2019 Det finns otaliga sätt att förhålla sig till måleriets möjligheter. Av tradition har berättelser och symbolik dominerat konstens innehåll som i varierande mån har konfronterats med frågor av konstnärlig karaktär. Det abstrakta måleriet uppfattades i det förgångna som ett radikalt och till och med provocerande sätt att beröva betraktaren tydliga medel för tolkning. […]

Mari Sunnas tomma ytor är fulla av närvaro

HBL 23.2.2019 Mari Sunnas (f. 1972) måleri kan inte definieras med några få ord. I själva verket flyr hennes konst såväl ord som definitioner. Under de senaste tjugo åren har hennes uttryck genomgått olika faser av transformationer och ändå alltid förblivit karakteristiskt för henne. Det diskreta och samtidigt djupt personliga i hennes målningar får till […]

Om vikten av proportionerna

HBL 29.1. 2019 Det finns mycket att lägga märke till i en utställning. Förutom själva konstverken är det av betydelse hur de har placerats i rummet, vad det är som betonas eller om formatet känns riktigt i relation till ämnet. I synnerhet när det gäller rumslig konst är det arkitektoniska rummets proportioner och karaktär samt […]

Unelmien ihmeellisestä maailmasta

TAIDE 6/2018 Unelmat ja kaipuu menneiden aikojen intensiiviseen kokemiseen vaikuttavat muodostavan lähtökohdan kuvanveistäjä Mikael Pohjolan mietteliäälle taiteelle. Hän edustaa tämän päivän taidemaailmassa harvinaista omaperäisen käsitteellisyyden ja konkreettisen tekemisen yhdistelmää. Hänen lakoniset teoksensa kehottavat ihmettelemään, ne eivät tarjoa valmiita tulkintoja.  Materiaalit ovat Pohjolan tilallisen taiteen keskiössä. Oli kyse sitten vanhoista löydetyistä esineistä tai tuoreesta vasta veistetystä […]

Arjen poetiikkaa Denise Zieglerin tutkimuksissa

23.4.2010 Arvio Denise Zieglerin Poeettisen piirteistä näyttelystä Helsingin taidehallissa 6.3.-31.3.2010 sekä väitöstutkielmasta Poeettisen piirteistä Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa Arjen näennäisen merkityksettömät tapahtumat ovat alusta saakka olleet huomion kohteena Denise Zieglerin taiteessa. Hän kiinnittää huomionsa hylättyihin tai unohdettuihin seikkoihin ja nostaa ne tarkastelun kohteeksi. Kaikkia niitä edeltävät ihmisen teot joiden jättämille jäljille, muistoille ja merkeille hän luo […]

Om konstnärlig integritet

HBL 10.11.2018 Konsten förändras ständigt och befinner sig bortom definitioner. Den skapas av intryck och observationer som genom känsla och intellekt förs samman och formas till ett konstnärligt uttryck. Ofta är det fråga om iakttagelser i vardagen som i övrigt lätt kan passera obemärkt. Förmågan att se vikten i det till synes obetydliga är ovärderlig […]

Taiteen jatkuvasti muuttuvasta olemuksesta

TAIDE 5/2018 On jo kauan siitä kun taide käsitti vain selkeästi hahmotettavia, yhtenäisiä fyysisiä teoksia. Tai edes ylipäänsä keskittyi ainoastaan visuaaliseen todellisuuteen. Avantgarden ja muun kokeilevan ilmaisun vaikeasti tulkittavasta moniselitteisyydestä on tullut osa nykytaiteen kenttää. Siitä on seurauksena monenlaisia pulmia. Marginaalissa taiteen liikkumatila ja vapaus ovat rajoittamattomia. Taidemaailman keskiössä taiteen näennäistä vapautta ohjaavat monet kirjoittamattomat […]

Teemu Mäen esseekokoelmasta Taiteen tehtävä

TAIDE 4/2018 Taiteen parissa, niin kuin muillakaan yhteiskunnan alueilla, ei näinä aikoina juurikaan pohdita sisältöjä. Niiden sijasta keskustelu liikkuu mekaanisena lähinnä taidetta ympäröivien rakenteiden ja henkilöiden ympärillä. Siitä syystä Teemu Mäen syksyllä 2017 julkaisema esseekokoelma Taiteen tehtävä on pyrkimyksessään taiteen merkitysten puntarointiin eri näkökulmista merkittävä teos. Jo sen nimi on valitettavan luonteenomainen ajalle, jossa taiteen, […]