Om konstnärlig integritet

HBL 10.11.2018 Konsten förändras ständigt och befinner sig bortom definitioner. Den skapas av intryck och observationer som genom känsla och intellekt förs samman och formas till ett konstnärligt uttryck. Ofta är det fråga om iakttagelser i vardagen som i övrigt lätt kan passera obemärkt. Förmågan att se vikten i det till synes obetydliga är ovärderlig […]

Konstnärssamtal på Kohta

Det finns beklagligt få tillfällen till gemensam reflektion vid konstsammanhang. Detta vill den nya konsthallen Kohta råda bot på med sin begynnande diskussionsserie Kohta Zoom. Det första samtalet ägde rum i början av april mellan den på konsthallen då aktuella svenska konstnären Astrid Svangren och författaren Monika Fagerholm, modererat av litteraturvetaren och essäisten Tatjana Brandt. […]

Konst i Stockholm

Tio dagar i Stockholm i början på hösten. Anledningen till tidpunkten är ett sällsynt tillfälle att få se den italienska mästaren Giorgio Morandis (1890-1964) målningar. Idén med utställningen på Artipelag tycks ha varit att skapa en dialog mellan Morandis måleri och Edmund de Waals (f. 1964) keramik. Det uppstår genast ett dilemma som handlar om […]

Marja Kanervo – konst med paradoxer

DN bilaga (Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen) 22.8.2017 Förutom tystnad är det obeständiga och sinnligt måleriska betecknande för Marja Kanervos (f.1958) konstnärliga uttryck. Efter studierna på Finlands konstakademis skola i Helsingfors började måleriet kännas alltför begränsande för henne, hon ville utforska det tredimensionella, svårdefinierade och ofullbordade. Som föregångare för rumslig konst i Finland har […]

Konst om kriser på avstånd

HBL 22.7.2017 Att ta del av samtida konst börjar alltmer påminna om att följa nyhetsutbudet. Det vi ständigt konfronteras med i form av tidningsrubriker uppenbarar sig mer eller mindre omedelbart och oförändrat på konstens scener. Trots konstens numera obegränsade möjligheter till uttryck tycks reflektion paradoxalt nog ha förbytts mot en enkel återspegling av verkligheten. Inom […]

Om paradoxer i konstens värld

Ny Tid 2/2017 Förundran är något av det mest oumbärliga för ett meningsfullt liv. Förmågan att uppmärksamma också det som annars lätt passerar obemärkt kan inte överskattas. Att stilla observera är förutom djupt tillfredsställande även behövligt för att undfly vanan och komma till insikt. Till synes små upptäckter skapar en grund ur vilken allt annat […]

Rum att andas

HBL 28.1.2017 I en tid fylld av oro och spektakel är det inte alltid lätt att finna andrum. Så blir dock fallet i Marjatta Holmas (f. 1976) utställning där målningarna bildar en rumslig helhet med rymd och eftertanke. Hennes abstrakta betraktelser har inte något motiv utan tycks i stället handla om seendets och målandets idé. […]

Silja Rantanen har återvänt till färgerna

HBL 17.2.2017 Förundran och nyfikenhet inför det som finns har under decennier väglett Silja Rantanen i hennes konstnärliga gärning. I stället för att uppdikta utforskar hon verkligheten, framför allt det estetiskt konkreta som människan har åstadkommit. Hon iakttar, läser, antecknar och minns det hon finner vara av betydelse, beträffande såväl konstens historia som den fysiska […]

I skuggornas värld

HBL 17.12.2016 Hur skall man gestalta det som inte har en fysisk form? Observationer som fokuserar på det immateriella dominerar Jukka Hautamäkis lågmälda konst. Han uppmärksammar det som ofta passerar obemärkt i en värld som i övrigt koncentreras på det uppenbart konkreta och ljudliga. Även det knappt skönjbara har dock en källa ur vilken det […]

Uppfinnarkonst med skärpa och humor

HBL 3.12.2016 I en konstvärld med allt större krav på effektivitet och anonym intighet behövs tankens anarki. Spår av den uppstår på ett inspirerande sätt hos Videokaffe, en konstnärsgrupp vars medlemmar trots olika bakgrund och nationaliteter delar ett gemensamt förhållningssätt. De elva medlemmarna kommer från Tyskland, USA, Finland och Ryssland och har förutom individuellt arbetat […]