Från inre magi mot det yttre

HBL 15.6.2019 Stillsam observation och begrundan har under tre årtionden utgjort grunden för Susanne Gottbergs känsliga måleri. Hon har gjort sig känd för avskalade bildbetraktelser där rum, såväl i fysisk som själslig bemärkelse har funnits i fokus. De har uppstått i varierande perspektiv och har kanske haft sin utgångspunkt i verkligheten men ändå transformerats till […]

Ljusets transparenta färder och känslan av det otyglade och fria

HBL 23.3.2019 Det finns otaliga sätt att förhålla sig till måleriets möjligheter. Av tradition har berättelser och symbolik dominerat konstens innehåll som i varierande mån har konfronterats med frågor av konstnärlig karaktär. Det abstrakta måleriet uppfattades i det förgångna som ett radikalt och till och med provocerande sätt att beröva betraktaren tydliga medel för tolkning. […]

Mari Sunnas tomma ytor är fulla av närvaro

HBL 23.2.2019 Mari Sunnas (f. 1972) måleri kan inte definieras med några få ord. I själva verket flyr hennes konst såväl ord som definitioner. Under de senaste tjugo åren har hennes uttryck genomgått olika faser av transformationer och ändå alltid förblivit karakteristiskt för henne. Det diskreta och samtidigt djupt personliga i hennes målningar får till […]

Om vikten av proportionerna

HBL 29.1. 2019 Det finns mycket att lägga märke till i en utställning. Förutom själva konstverken är det av betydelse hur de har placerats i rummet, vad det är som betonas eller om formatet känns riktigt i relation till ämnet. I synnerhet när det gäller rumslig konst är det arkitektoniska rummets proportioner och karaktär samt […]

Om konstnärlig integritet

HBL 10.11.2018 Konsten förändras ständigt och befinner sig bortom definitioner. Den skapas av intryck och observationer som genom känsla och intellekt förs samman och formas till ett konstnärligt uttryck. Ofta är det fråga om iakttagelser i vardagen som i övrigt lätt kan passera obemärkt. Förmågan att se vikten i det till synes obetydliga är ovärderlig […]

Konstnärssamtal på Kohta

Det finns beklagligt få tillfällen till gemensam reflektion vid konstsammanhang. Detta vill den nya konsthallen Kohta råda bot på med sin begynnande diskussionsserie Kohta Zoom. Det första samtalet ägde rum i början av april mellan den på konsthallen då aktuella svenska konstnären Astrid Svangren och författaren Monika Fagerholm, modererat av litteraturvetaren och essäisten Tatjana Brandt. […]

Konst i Stockholm

Tio dagar i Stockholm i början på hösten. Anledningen till tidpunkten är ett sällsynt tillfälle att få se den italienska mästaren Giorgio Morandis (1890-1964) målningar. Idén med utställningen på Artipelag tycks ha varit att skapa en dialog mellan Morandis måleri och Edmund de Waals (f. 1964) keramik. Det uppstår genast ett dilemma som handlar om […]

Marja Kanervo – konst med paradoxer

DN bilaga (Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen) 22.8.2017 Förutom tystnad är det obeständiga och sinnligt måleriska betecknande för Marja Kanervos (f.1958) konstnärliga uttryck. Efter studierna på Finlands konstakademis skola i Helsingfors började måleriet kännas alltför begränsande för henne, hon ville utforska det tredimensionella, svårdefinierade och ofullbordade. Som föregångare för rumslig konst i Finland har […]

Konst om kriser på avstånd

HBL 22.7.2017 Att ta del av samtida konst börjar alltmer påminna om att följa nyhetsutbudet. Det vi ständigt konfronteras med i form av tidningsrubriker uppenbarar sig mer eller mindre omedelbart och oförändrat på konstens scener. Trots konstens numera obegränsade möjligheter till uttryck tycks reflektion paradoxalt nog ha förbytts mot en enkel återspegling av verkligheten. Inom […]