Upptäckter och samband i avskalad form

HBL 22.5.2021 I dagens konstvärld är det inte vanligt att möta ett självständigt konstnärligt uttryck, märkt såväl av skärpa som känslighet. Detta kan dock upplevas på Oksasenkatu 11 där Shoji Katos fåmälda rumsliga verk av konceptuell karaktär visas. I hans konstnärliga tänkande förenas naturvetenskapligt intresse med stillsam observation av den omgivande verkligheten. Resultatet blir genomtänkta […]

Mosaikens koloristiska stringens

HBL 27.2.2021 Iakttagande och begrundan har under decennier utgjort kärnan för Silja Rantanens egenartade konstnärliga värld. Strukturer och rumsligt tänkande har huvudrollen i hennes måleri som ofta fokuserar på arkitektoniska dimensioner. Dem finner hon i gamla Medelhavskulturer som hon studerar noggrant för att sedan urskilja de fragment som är väsentliga för henne. Delar av sakrala […]

Galleri Sinne bjuder på abstrakta reflektioner över rum och rymd

HBL 28.7.2020 Icke-föreställande eller abstrakt konst kan uppenbara sig på många sätt. Det som kanske förenar dessa är befrielsen från förutbestämda tankegångar då det inte rör sig om uttalade definitioner. Detta slags konst fokuserar inte på direkt avbildning, i stället är det fragment, nyanser och idéer som har huvudrollen.  På så sätt får uttrycket betraktaren […]

Äventyr i tingens ljuvliga domäner

HBL 25.1.2020 En outtömlig skattkammare öppnar sig i Konsthallen där Anu Tuominens konceptuella verk från nästan tre decennier visas. Hennes konstnärliga värld utmärks av någonting som gör konsten unik, nämligen förmågan att ur vardagen urskilja och sätta samman element till betraktelser fyllda av överraskningarnas estetik, värme och känsla för humor. Hon observerar och samlar, uppmärksammar […]

Om slumpen som möjlighet

HJÄRNSTORM/Tema SLUMP/ våren 2019 Slumpen är en möjlighet. Definitionen av begreppet slump tangerar det oberäkneliga eller nyckfulla, och i vaga ordalag det lyckosamma. Framför allt handlar det om någonting oväntat, okontrollerbart och svårförklarligt. Till skillnad från dagens noggrant strukturerade tillvaro bjuder slumpen på oförutsägbara utvägar. Förutsättningen är dock att våga fånga det som inte har […]

Ilmari Gryta iakttar stillsamt

HBL 19.10.2019 Reflektion och koncentration är någonting som sedan länge är främmande i dagens värld, så även inom konsten. Bland spektakel och moderiktiga ytliga uttryck är det sällan möjligt att möta det som tidigare förenade tänkare och konstnärer, nämligen stillsamt iakttagande. Det har dock alltid utmärkt Ilmari Grytas fåmälda konstnärliga uttryck. Han är en skulptör […]

Från inre magi mot det yttre

HBL 15.6.2019 Stillsam observation och begrundan har under tre årtionden utgjort grunden för Susanne Gottbergs känsliga måleri. Hon har gjort sig känd för avskalade bildbetraktelser där rum, såväl i fysisk som själslig bemärkelse har funnits i fokus. De har uppstått i varierande perspektiv och har kanske haft sin utgångspunkt i verkligheten men ändå transformerats till […]

Ljusets transparenta färder och känslan av det otyglade och fria

HBL 23.3.2019 Det finns otaliga sätt att förhålla sig till måleriets möjligheter. Av tradition har berättelser och symbolik dominerat konstens innehåll som i varierande mån har konfronterats med frågor av konstnärlig karaktär. Det abstrakta måleriet uppfattades i det förgångna som ett radikalt och till och med provocerande sätt att beröva betraktaren tydliga medel för tolkning. […]

Mari Sunnas tomma ytor är fulla av närvaro

HBL 23.2.2019 Mari Sunnas (f. 1972) måleri kan inte definieras med några få ord. I själva verket flyr hennes konst såväl ord som definitioner. Under de senaste tjugo åren har hennes uttryck genomgått olika faser av transformationer och ändå alltid förblivit karakteristiskt för henne. Det diskreta och samtidigt djupt personliga i hennes målningar får till […]