Galleri Sinne bjuder på abstrakta reflektioner över rum och rymd

HBL 28.7.2020 Icke-föreställande eller abstrakt konst kan uppenbara sig på många sätt. Det som kanske förenar dessa är befrielsen från förutbestämda tankegångar då det inte rör sig om uttalade definitioner. Detta slags konst fokuserar inte på direkt avbildning, i stället är det fragment, nyanser och idéer som har huvudrollen.  På så sätt får uttrycket betraktaren […]

Äventyr i tingens ljuvliga domäner

HBL 25.1.2020 En outtömlig skattkammare öppnar sig i Konsthallen där Anu Tuominens konceptuella verk från nästan tre decennier visas. Hennes konstnärliga värld utmärks av någonting som gör konsten unik, nämligen förmågan att ur vardagen urskilja och sätta samman element till betraktelser fyllda av överraskningarnas estetik, värme och känsla för humor. Hon observerar och samlar, uppmärksammar […]

Om slumpen som möjlighet

HJÄRNSTORM/Tema SLUMP/ våren 2019 Slumpen är en möjlighet. Definitionen av begreppet slump tangerar det oberäkneliga eller nyckfulla, och i vaga ordalag det lyckosamma. Framför allt handlar det om någonting oväntat, okontrollerbart och svårförklarligt. Till skillnad från dagens noggrant strukturerade tillvaro bjuder slumpen på oförutsägbara utvägar. Förutsättningen är dock att våga fånga det som inte har […]

Ilmari Gryta iakttar stillsamt

HBL 19.10.2019 Reflektion och koncentration är någonting som sedan länge är främmande i dagens värld, så även inom konsten. Bland spektakel och moderiktiga ytliga uttryck är det sällan möjligt att möta det som tidigare förenade tänkare och konstnärer, nämligen stillsamt iakttagande. Det har dock alltid utmärkt Ilmari Grytas fåmälda konstnärliga uttryck. Han är en skulptör […]

Från inre magi mot det yttre

HBL 15.6.2019 Stillsam observation och begrundan har under tre årtionden utgjort grunden för Susanne Gottbergs känsliga måleri. Hon har gjort sig känd för avskalade bildbetraktelser där rum, såväl i fysisk som själslig bemärkelse har funnits i fokus. De har uppstått i varierande perspektiv och har kanske haft sin utgångspunkt i verkligheten men ändå transformerats till […]

Ljusets transparenta färder och känslan av det otyglade och fria

HBL 23.3.2019 Det finns otaliga sätt att förhålla sig till måleriets möjligheter. Av tradition har berättelser och symbolik dominerat konstens innehåll som i varierande mån har konfronterats med frågor av konstnärlig karaktär. Det abstrakta måleriet uppfattades i det förgångna som ett radikalt och till och med provocerande sätt att beröva betraktaren tydliga medel för tolkning. […]

Mari Sunnas tomma ytor är fulla av närvaro

HBL 23.2.2019 Mari Sunnas (f. 1972) måleri kan inte definieras med några få ord. I själva verket flyr hennes konst såväl ord som definitioner. Under de senaste tjugo åren har hennes uttryck genomgått olika faser av transformationer och ändå alltid förblivit karakteristiskt för henne. Det diskreta och samtidigt djupt personliga i hennes målningar får till […]

Om vikten av proportionerna

HBL 29.1. 2019 Det finns mycket att lägga märke till i en utställning. Förutom själva konstverken är det av betydelse hur de har placerats i rummet, vad det är som betonas eller om formatet känns riktigt i relation till ämnet. I synnerhet när det gäller rumslig konst är det arkitektoniska rummets proportioner och karaktär samt […]

Om konstnärlig integritet

HBL 10.11.2018 Konsten förändras ständigt och befinner sig bortom definitioner. Den skapas av intryck och observationer som genom känsla och intellekt förs samman och formas till ett konstnärligt uttryck. Ofta är det fråga om iakttagelser i vardagen som i övrigt lätt kan passera obemärkt. Förmågan att se vikten i det till synes obetydliga är ovärderlig […]